Historik
·
Barbro Sandell
·
Material
·
1700-tals mönster
·
Offentlig textil
·
Showrooms/Återförsäljare
 
 
Kattuntryckaren Tobias Lang
 
Kattuntryckaren Tobias Lang 1730-1836 föddes i Ungern 1760 och kom till Gotland under sin gesällvandring som kattuntryckare. Han var 1784 på väg till Schleswig-Holstein via Stockholm till S:t Petersburg. Enligt traditionen led han dock skeppsbrott utanför Gotland och kom därefter att bli gotlänning under återstoden av sitt liv.

Lang hade unika kunskaper i de nya moderna tryckmetoderna och lät redan 1785 bygga en tryckverkstad i Visby.

Tusenkonstnären Tobias Lang dokumenterade sin verksamhet i form av recept, ritningar mm och hela hans omfattande arkiv finns bevarat hos Landsarkivet i Visby.

I Länsmuseet Gotlands Fornsal finns ett stort antal tryckstockar och mönsterblad, till glädje och inspiration för eftervärlden