Barbro Sandell
·
Material
·
Historik
·
Showrooms/Återförsäljare
 
Kattuntryckaren Tobias Lang 1760-1836
 
Kattuntryckaren Tobias Lang föddes i Ungern 1760 och kom till Gotland under sin gesällvandring som kattuntryckare. Han var 1784 på väg till Schleswig-Holstein via Stockholm till S:t Petersburg. Enligt traditionen led han dock skeppsbrott utanför Gotland och kom därefter att bli gotlänning under återstoden av sitt liv. Lang hade unika kunskaper i de nya moderna tryckmetoderna och lät redan 1785 bygga en tryckvberkstad i Visby.

Tusenkonstnären Tobias Lang dokumenterade sin verksamhet i form av recept, ritningar mm och hela hans omfattande arkiv finns bevarat hos Landsarkivet i Visby.
I Länsmuseet Gotlands Fornsal finns ett stort antal tryckstockar och mönsterblad, till glädje och inspiration för eftervärlden.